Marcin Piotrowski

Socjolog, animator kultury, aktywista humanitarny i obywatelski. Kandyduje z 3. miejsca listy KO w okręgu 22.

Marcin Piotrowski – jest polskim socjologiem, animatorem kultury, działaczem obywatelskim i humanitarnym. Założyciel festiwalu Folkowisko, Stowarzyszenia Folkowisko oraz Fundacji Humanitarnej Folkowisko.

Marcin Piotrowski jest pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwalu Folkowisko, który od 2011 roku odbywa się corocznie w Chutorze Gorajec. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce południowo-wschodniej, którego rozpoznawalność i oddziaływanie wykracza daleko poza granice regionu. Głównym celem festiwalu jest upowszechnianie kultury dawnej Galicji i zamieszkujących ją narodów. Gromadzi artystów głównie z Polski i Ukrainy a także niezależnych twórców białoruskich. Folkowisko to wydarzenie interdyscyplinarne łączące koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty, wystawy, dyskusje, prelekcje, rajdy (piesze, rowerowe, samochodowe). Festiwal wyrasta z tradycji, sztuki i rzemiosła Roztocza Wschodniego.

Marcin Piotrowski ma za sobą doświadczenia życia zarówno na wsi, jak i w wielkim mieście za granicą, bowiem w trakcie studiów wyjechał w poszukiwaniu pracy do Irlandii. Po kilku latach wrócił i wraz z rodziną zamieszkał w podkarpackiej wsi Gorajec, gdzie kupili i wyremontowali budynek starej szkoły, w której obecnie znajduje się również agroturystyka Chutor Gorajec. Piotrowski w swoich wypowiedziach wyraźnie zaznacza, że sytuacja polskiej wsi jest mu ogromnie bliska, ponieważ sam na takowej żyje, a dodatkowo rozmawia z jej mieszkańcami. W związku z tym podczas swoich działań politycznych chce skupić się na rozwoju podkarpackich wiosek.

Piotrowski jest przewodniczącym powiatowej Komisji Kultury, Promocji i Turystyki w Lubaczowie oraz Wiceprezesem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Koordynował pwiele projektów społecznych w Polsce i za granicą m.in. „Kultura jest babą”, „Jestem ze Wsi”, czy „Minorities Inclusion Lab”. Od 2018 roku jest radnym powiatowym w Lubaczowie. Jako jedyny w radzie głosował przeciwko „strefie wolnej od LGBT” i uczestniczył w Strajku Kobiet.  W 2023 roku został kandydatem na posła Sejmu RP z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu 22.

Marcin Piotrowski jest aktywny w obszarze kultury i społeczeństwa w Polsce i za granicą. Współtworzył „Polish Festival” w Irlandii i był członkiem Rady Programowej Festiwalu „Polska” w Dublinie. Nadzorował polską grupę w paradzie Dnia św. Patryka w Irlandii. Był koordynatorem Roztoczańskiego Kina Objazdowego i prowadził festiwalowe biuro informacyjne podczas festiwalu Pannonica. Piotrowski zawodowo zajmuje się organizacją festiwali i wydarzeń kulturalnych.  Oprócz organizacji swojego festiwalu Folkowisko, był dyrektorem „Cieszanów Rock Festiwal” oraz „CieszFanów Festiwal”. Koordynował międzynarodowy projekt Cieszanów – Cztery Pory Roku i był kierownikiem Służb Informacyjnych na Festiwalu Stolicy Języka Polskiego.

Otrzymał wiele nagród, w tym medale za pomoc humanitarną Ukrainie, Nagrodę Liderską im. Zbigniewa A. Pałczyńskiego, Nagrodę POLCUL im. Jerzego Bonieckiego, Nagrodę Ambasadora Wschodu, nagrody dla Festiwalu Folkowisko i wiele innych wyróżnień za swoją działalność.

Beata Molik

Nauczycielka, pracuje z młodzieżą od 2003 roku.
Kandyduje z 2. miejsca listy Lewicy w 10 okręgu dla Piotrkowa Trybunalskiego. Deklaruje, że nie wstąpi do żadnego partyjnego klubu parlamentarnego.

Czytaj więcej »
Czytaj

Cezary Paweł Kasprzak

Związany z ruchem Obywateli RP. Kandyduje z 10. miejsca listy Lewicy w 19. okręgu dla Warszawy i zagranicy. Zapowiada, że nie wstąpi do żadnego partyjnego klubu parlamentarnego.

Czytaj więcej »

Jolanta Urbańska

Nauczycielka akademicka, dr nauk humanistycznych, radna, wiceprzewodnicząca RM Częstochowy. Do Sejmu kandyduje z listy Lewicy z nr 11 w okręgu 23. w Częstochowie.

Czytaj więcej »

Katarzyna Lubiniecka-Różyło

Dziennikarka, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia i Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, aktywistka Strajku Kobiet we Wrocławiu.
Ostatnia (nr28) na liście Lewicy w okręgu wrocławskim

Czytaj więcej »

Małgorzata Musiałek

Poetka, aktywistka i działaczka społeczna zaangażowana w idee walki o prawa kobiet, mniejszości i wykluczonych. Kandyduje z 11. miejsca listy Nowej Lewicy w okręgu nr 2 dla Wałbrzycha.

Czytaj więcej »

Roman Mańka

Wykładowca akademicki, socjolog, filozof, dziennikarz, autor sześciu książek. Kandyduje z okręgu 37 z listy Nowej Lewicy, z miejsca #17.

Czytaj więcej »

Tadeusz Gadacz

Prof. Tadeusz Gadacz, wykładowca AGH i Collegium Civitas, filozof, socjolog, etyk. Kandyduje z 10. miejsca listy KO w okręgu 13. w Krakowie.

Czytaj więcej »