Roman Mańka

Wykładowca akademicki, socjolog, filozof, dziennikarz, autor sześciu książek. Kandyduje z okręgu 37 z listy Nowej Lewicy, z miejsca #17.

49 lat, urodził się 13 czerwca 1974 w Kole.

W  życiu wyznaje  zasadę  „non intratur in veritatem nisi per charitatem” [co w tłumaczeniu na język polski oznacza: „nie można do prawdy dotrzeć inaczej niż przez miłosierdzie], o której pisali  filozofowie: św. Augustyn i Blaise Pascal. Uważa, że w życiu sens mają  jedynie te rzeczy i  działania, które  robi  się
z  pasji  i  z  miłości.  Żeby coś poznać trzeba to najpierw pokochać. Żeby coś robić dobrze, trzeba to po prostu lubić.

Jest wykładowcą akademickim, wykłada nauki humanistyczne: socjologię oraz filozofię. Posiada bardzo dobry kontakt z młodzieżą i studentami. Współpracownik warszawskich think tanków. Analityk Fundacji FIBRE i redaktor naczelny jej Czasopisma Eksperckiego. Zajmuje się fenomenologią, filozofią krytyczną, a także filozofią polityki oraz socjologią polityki. Jak sam przyznaje, ma w życiu trzy wielkie „nałogi”: filozofię, futbol i politykę. Często występował na antenie ogólnopolskich środków masowego przekazu jako komentator wydarzeń politycznych i społecznych. Pracował w mediach ogólnopolskich: Gazecie Finansowej, jako z-ca redaktora naczelnego i szef działu krajowego. Współpracował z magazynm Forbes. Ostatnio dziennikarz „Halo Radia”. Jego programy posiadały opinię głębokich merytorycznie i należały do najbardziej popularnych w Rozgłośni.

Pisarz, autor sześciu książek popularno-naukowych oraz poruszających problematykę patologii państwa, dysfunkcji systemu, afer, korupcji, nepotyzmu oraz tzw. klientelistycznych sieci korzyści.

W przeszłości dziennikarz śledczy. Autor głośnych artykułów w prasie lokalnej na temat korupcji i nepotyzmu w samorządach oraz o działaniach zorganizowanych grup przestępczych. Po jego artykułach prokuratura wszczynała śledztwa.

Sprawny, dynamiczny organizator. Zwolennik oddolnych inicjatyw oraz kreowania wydarzeń kulturalno-rozrywkowych i aktywności sportowo-rekreacyjnej dla ludzi, czyli projektów angażujących społeczeństwo. Dał się poznać jako błyskotliwy mówca. Jego silne strony to przemówienia, wizja i analizy. Uwielbia słowo strategia. Motywator. Do Sejmu kandyduje z Okręgu nr 37 [powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński, wrzesiński, środzki i śremski]. O mandat posła ubiega się z listy Nowej Lewicy, ale, co podkreśla jest kandydatem bezpartyjnym i obywatelskim. Otrzymał numer 17. Jak sam mówi: to dobry numer, bo jego życiowa partnerka urodziła się w tym właśnie dniu, z kolei „siedemnastkę” nosił również na koszulce wybitny polski piłkarz, wyśmienity napastnik, Andrzej Szarmach podczas występów na Mundialach. Mańka chce być Szarmachem polskiej polityki.

W 2020 roku, na antenie „Halo Radia” ogłosił swój program. Jego podstawą są asymetryczna odpowiedzialność i etyka jako filozofia pierwsza, a także metafizyka „Innego” Emmanuela Levinasa, „Państwo celów” Immanuela Kanta, „Teoria sprawiedliwości” Johna Rawlsa, podejście głębszej sekularyzacji i tolerancji Richarda Rorty’ego oraz poglądy Amartya Sena w sprawie kobiet.
W swym programie Roman Mańka opowiada się za uznaniem nierówności społecznych jako zastanych i ich łagodzeniem oraz minimalizowaniem ich wpływu, wprowadzeniem elastycznego czasu pracy
w wymiarze sześciu godzin dziennie, rekompensowaniem kobietom strat życiowych z powodu utracenia talentów i nieoptymalnej mobilizacji umiejętności w związku z reprodukcją oraz wychowaniem dzieci, wprowadzeniem odważnych rozwiązań prorynkowych, niskimi podatkami, a także zdecydowanie postuluje daleko idące, głębokie reformy instytucjonalne. W tym zakresie domaga się m.in.: rozstrzygnięcia systemu politycznego na rzecz orientacji prezydenckiej, lub alternatywnie kanclerskiej, unikameralizmu i redukcji parlamentu tylko do jednej izby [Sejmu przez likwidację Senatu], zmiany systemu partyjnego, zmiany sposobu finansowania partii politycznych z obowiązującego obecnie modelu bezpośrednich dotacji z budżetu państwa, na system kwotowych odpisów od podatków. Postuluje również radykalną zmianę systemu wyborczego na jednomandatowy, lub STV, powrót do 49. województw niezwiększający biurokracji, bądź – alternatywnie – wzmocnienie powiatów i ograniczenie ich liczby do nie więcej jak 100.
Jest zwolennikiem zasady Rorty’ego: „konstytucja bez metafizyki” oraz rozdziału Kościoła od Państwa.
Przyświeca mu reguła, którą traktuje w aspekcie najgłębszej moralności, iż obowiązkiem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu, zaś obowiązkiem obywatela – troska i poświęcenie.
Jest pomysłodawcą mechanizmów mających na celu zwiększenie przejrzystości w nadchodzących wyborach do Sejmu. Proponuje między innymi forsowanie logiki głosowania jednomandatowego
na osoby, na ludzi. Przyjęcie humanistycznej perspektywy w obowiązującym obecnie – niestety – systemie proporcjonalnym, w taki sposób, aby poprzez zwiększenie przejrzystości wyborczej uwypuklić
i wzmocnić czynnik jakości kandydata przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Dlatego opowiada się za wystawieniem/zaproponowaniem w skali kraju, na podstawie trzech opozycyjnych partii, czegoś
w rodzaju Obywatelskiej Listy Krajowej. Beata Molik nazwała takie działanie wystawianiem w każdym okręgu obywatelskich jedynek.

Facebook

Facebook

Roman Mańka – mocna diagnoza polskiej polityki. Wszyscy kradli i my też kradniemy, ale się dzielmy! – YouTube

Kulisy zbrodni Jaroszewicza – Roman Mańka – YouTube

BAT NA PiS – TAK ROMAN MAŃKA CHCE POKONAĆ PRAWICĘ! – YouTube

Roman Mańka (forbes.pl)

Facebook

Beata Molik

Nauczycielka, pracuje z młodzieżą od 2003 roku.
Kandyduje z 2. miejsca listy Lewicy w 10 okręgu dla Piotrkowa Trybunalskiego. Deklaruje, że nie wstąpi do żadnego partyjnego klubu parlamentarnego.

Czytaj więcej »
Czytaj

Cezary Paweł Kasprzak

Związany z ruchem Obywateli RP. Kandyduje z 10. miejsca listy Lewicy w 19. okręgu dla Warszawy i zagranicy. Zapowiada, że nie wstąpi do żadnego partyjnego klubu parlamentarnego.

Czytaj więcej »

Jolanta Urbańska

Nauczycielka akademicka, dr nauk humanistycznych, radna, wiceprzewodnicząca RM Częstochowy. Do Sejmu kandyduje z listy Lewicy z nr 11 w okręgu 23. w Częstochowie.

Czytaj więcej »

Katarzyna Lubiniecka-Różyło

Dziennikarka, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia i Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, aktywistka Strajku Kobiet we Wrocławiu.
Ostatnia (nr28) na liście Lewicy w okręgu wrocławskim

Czytaj więcej »

Małgorzata Musiałek

Poetka, aktywistka i działaczka społeczna zaangażowana w idee walki o prawa kobiet, mniejszości i wykluczonych. Kandyduje z 11. miejsca listy Nowej Lewicy w okręgu nr 2 dla Wałbrzycha.

Czytaj więcej »

Tadeusz Gadacz

Prof. Tadeusz Gadacz, wykładowca AGH i Collegium Civitas, filozof, socjolog, etyk. Kandyduje z 10. miejsca listy KO w okręgu 13. w Krakowie.

Czytaj więcej »