Obywatelskie jedynki

Państwo mamy wspólne. I własne. Tyle obiecuje nam Konstytucja. Mamy je po to, by organizować w nim sobie życie. Zapewniać utrzymanie niepracującym seniorom, dbać o zdrowie wszystkich, ratować każde życie, pomagać słabszym, zapewnić wszystkim edukację, bezpieczeństwo, środowisko, utrzymać sieci energetyczne, drogi, zagwarantować godne warunki życia we wspólnocie, z którą się utożsamiamy i którą kochamy miłością […]